آهای غریبه؟

 

آهـــای غــریـبه…؟
 
کنــارشـــ مــی نــشیـنی وبــا چـــند آیــهـــ قــرآنـــ محــرمــش مـی شــوی…و مــن…!
 
 مــن ِ آشــنا بــا یـکـــ دنـــیا عشــق و حســرتـــ


بـــه "او"…

نــآ محرمـ✘ــَم…!!!!

آهـــای غــریـبه…

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
سپیده

همیشه کار دنیا اینه...بیوفاست مثه آدماش [ناراحت]