هوایت که به سرم میزند

هوایت که به سرم می زند‎
سرد می شوم‎،از تنها بودنم‎
پر می کشم‎،برای آغوشت‎
جان می دهم‎،برای یک لحظه لمس  دست هایت 
آهنگ انتظار‎،هنوز ترانه ای ست که می شنوم‎
به سینه‎ می تپد،‎قلبم‎
هزار بار به امید دوستت دارم های تو‎
خدا کند ‎بیایی و ‎آرام بگیریم من و دل‎

/ 1 نظر / 7 بازدید
سپیده

شاید عشق هم یک افسانه باشد....معشوق فقط خداست او تنها معشوقیست که جفا نمیکند [قلب]